μάθημα – Πυροπροστασία Δασών

Χωρίς κατηγορία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

  • Ενότητα 1 – Περιεχόμενο
  • υλικό
  • πόροι
  • Ενότητα 1 – Τελικό Κουίζ
  • Οδηγός Εκπαιδευτή

2. Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

3. ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ